PRO SKLADOVÁNÍ KAPALIN V MALÝCH NÁDOBÁCH

Regálové systémy pro skladování kapalin ve malých nádobách jsou dostupné v těchto verzích :

1) se záchytnou policí v nejnižší úrovni – pro skladování malých nádob na roštových policích

2) se záchytnými policemi – pro skladování nádob s přímým záchytem uniklých kapalin na každé úrovni regálu.

Záchytnou vanu i záchytnou polici je možné doplnit polyetylenovou vložkou pro zvýšení chemické odolnosti.

Maximální objem skladované nádoby je doporučen volit podle objemu záchytné police nebo záchytné vany.

Záchytné vany jsou dostupné buď lakované a nebo žárově zinkované.

Regálový systém můžete kdykoli rozšířit s pomocí nástavbových polí.

Při plánování skladu je dobré dbát na to, aby v jednom regálu byly společně skladovány kapaliny, které spolu nereagují a nevytvářejí nebezpečné sloučeniny. Ty regály, které jsou vybaveny pouze záchytnými policemi poskytují vyšší variabilitu skladování různorodých nebezpečných látek.

X